interview

16 June 2014 14:50

โอเพ่นดรีมใน art4d ฉบับที่ 214 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ที่โอเพ่นดรีม เราเชื่อว่าการเข้าถึงข้อมูลจะช่วยเสริมศักยภาพการใช้ชีวิตของมนุษยชาติได้ ขอบคุณทีมโอเพ่นดรีม ทุกท่านที่ร่วมกันทำงานตามความเชื่อของตัวเองที่มีจุดร่วมกันอยู่ครับ รูปถ่ายที่โอเพ่นดรีมกรุงเทพฯ ครั้งหน้าจะให้ไปถ่ายเชียงใหม่บ้าง

10 May 2014 14:50

จากจุดเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2550 ณ วันนี้ Opendream เริ่มเปิดฝันสู่เป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น การเรียนรู้ตลอด 6 ปีของการทำงานภาคสังคม นอกจากจะสร้างบุคลากรคู่องค์กรที่คิดดีใจดีแล้ว ยังช่วยสร้างโครงการเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมากมาย เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า กิจการเพื่อสังคมสามารถเลี้ยงดูตัวเองพร้อมเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็งได้ด้วยเช่นกัน