crosalot's blog

6 November 2013 13:55

เราเคยสงสัยหรือไม่ว่า แผ่นวัดระดับน้ํา หรือ สต๊าฟเกจ (Staff Gauge) ที่ถูกปักไว้ในน้ํา แถวๆตอหม้อสะพาน มันช่วยให้คนในพื้นที่บริเวณนั้นรู้ตัวว่าน้ําจะท่วมเมื่อใดได้มากน้อยขนาดไหน ผมจะเล่าทีละปัญหาให้ฟังเลยนะครับ