โอเพ่นดรีมใน art4d ฉบับที่ 214 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

16 June 2014 14:50

โอเพ่นดรีมใน art4d ฉบับที่ 214 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

โอเพ่นดรีมใน art4d ฉบับที่ 214 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ที่โอเพ่นดรีม

เราเชื่อว่าการเข้าถึงข้อมูลจะช่วยเสริมศักยภาพการใช้ชีวิตของมนุษยชาติได้

ขอบคุณทีมโอเพ่นดรีม ทุกท่านที่ร่วมกันทำงานตามความเชื่อของตัวเองที่มีจุดร่วมกันอยู่ครับ รูปถ่ายที่โอเพ่นดรีมกรุงเทพฯ ครั้งหน้าจะให้ไปถ่ายเชียงใหม่บ้าง

อ่านเพิ่มเติม : http://www.art4d.com/templates/v3/story_detail.php?issue=214&arttype=5